Søk

Posteringsjakt

Posteringsjakt er en jaktform som innebærer at jegeren ser på eller venter på viltet i dets naturlige miljø og tilpasser dets plassering etter dyrets bevegelsesmønster. Ofte foregår posteringsjakten i et jakttårn eller på andre strategiske steder hvor jegeren forventer at viltet dukker opp. Dette kan være naturbeitemark, viltutveksling eller naturtyper. Posteringsjakt kan også foregå på foringsstasjoner eller ved åte, men kalles da åtejakt.

For posteringsjakt gjelder samme lover og regler som for andre former for jakt. Du må ha tilgang til en ettersøkshund i nærheten slik at letingen kan starte innen to timer etter at skuddet ble avfyrt ved en eventuell skyting.

Post

Posteringsjakten gjør at du som jeger ofte sitter på posten allerede før viltet kommer. Det er imidlertid også mulig å blande det med andre former for jakt, som f.eks. snikjakt. Posteringsjakten foregår ofte i lysningen på morgenen og i skumringen på kveldene, men også om natten med måneskinn som eneste lys. Til åtejakt kan imidlertid også åtebelysning brukes der er det regel om at lyset må være fastmontert. posteringsjakt foregår på en rekke viltarter, men den vanligste er jakt på villsvin, rev, hjort og spesielt rådyr. Men posteringsjakt foregår også på annet vilt.

Jakten på rev og villsvin foregår oftest som åtejakt, og igjennom hele jaktperioden på hvert enkelt vilt. Postering på hjorte foregår vanligvis ved morgen og kveld.

Verdt å tenke på

På posteringsjakt er det viktig å være veldig forsiktig når man sniker seg til jakttårnet. Det er ikke uvanlig at viltet allerede ligger i nærheten og man ønsker derfor ikke å skremme bort dyrene. Det er også viktig å tenke på vindretningen. Du må alltid ha vinden i ansiktet, ellers vil dyrene forvitre deg og du vil definitivt ikke se noe vilt. Det er også viktig å ta det med ro hele tiden. På posteringsjakt får man ofte god tid til å sikte og ta et godt skudd.