Søk

Når kan man jakte på bever?

Jakttiden for Beverjakt i Norge er fra 1/10-15/4 i de kommuner det er åpnet for jakt. Selv om det er en relativt lang sesong, kan vi si at beverjakter hovedsaklig bedrives på våren nå snøen smelter og elver og bekker åpner seg.

Hvordan foregår beverjakten?

Beverjakten har i hovedsakt to jaktformer. Posteringsjakt, der man finner en plass hvor man sitter helt rolig og venter på at beveren skal komme, helst i nærheten av beverdemningen eller der hvor den ofte er på matsøk. Viktig med gode forberedelser. Den andre formen er smygjakt, enten ved å går langs elvebredden og speide/snike etter bever. Eller med kano oppover elven.

Hva bør man tenke på ved beverjakten?

Beveren har ikke veldig godt syn, men den ser bevegelser og konturer ganske bra, så man må definitivt ikke sette seg så man tydelig skiller seg ut blant omgivelsene. Luktesansen er velutviklet så viktig å tenke på vindretningen når man jakter. Hørselen er omtrent som beverens syn, på menneske nivå.

Skudd mot bever

Bever kan jaktes med klasse 1 og 2 våpen, det vil si samme kulevåpen som på rådyr. Også hagle er lovlig i Norge, men anbefales ikke lengre hold enn 10-15meter. Det mest brukte kaliber er 6.5x55. Oftest skyter man beveren på land, når fen står og beiter, skudd mot kroppen er da å foretrekke, det ser penere ut og har et større treffpunkt. Velger man å skyte beveren i vannet, er det nesten alltid et hodeskudd mot hjernen som gjelder. Øve på å skyte på et lite mål. Det er viktig å ha kjennskap til kulebanen på det ammunisjonen man bruker også når det blir skudd på korte hold. På korte hold går kulen nesten alltid under siktelinjen. Dette betyr at treffet vanligvis er lavt eller at kulen spretter i vannoverflaten uten å treffe beveren. Prøveskudd på en bane på 20,40,60 og 80 m. Så du ser hvor treffet er, Hjernen til en bever er liten.