Søk

Elgjakter en av de eldste og mest populære jaktformene i Norge og Sverige.Jakten forekommer over hele landet ogtiltrekker seg også utenlandske jegere. Det finnes mellom120 000 til 150 000 elgi Norge, og hvert år skytes det omkring 30.000 elger under elgjakta. 

Når får man jakte elg?

Elgjakta starter i utgangspunktet 25. September hvert år (noen steder 5. oktober) og varer frem til 23. Desember. Enkelte steder avsluttes den så tidlig som slutten av oktober. 

Hva kreves for elgjakt?

For å jakte elg kreves det bestått jegerprøve, årlig skyteprøveog at man har tilgang til en jaktmark. Dette kan være egnevaldeller tilgang til noen andres jaktterreng/vald. Elgjakten er omfattende og strengt regulertetter størrelse på terreng/vald og tildeling av kvote/dyr.

Jaktklær

For denne type jakt brukes klassiske jaktklær som lett kan smelte inn i naturen. Det er viktig å bruke klær som man lett kan røre seg i og som både kamuflerer samt gjør deg synlig for resten av jaktlaget. Hvis man skal sitte på pass anbefalere vi slitesterke og varme jaktklær. Jaktlag bruker som regel å kreve at man har noe klær som er synlig i oransje eller rødt.

Hvilket våpen bruker man?

Under elgjakt brukes klasse 1 våpen. Ved elgjakt kan det ikke brukes klasse 2 våpen eller lavere. Minste tillate kaliber er 6,5 (.264”/6,71mm) minste tillate kulevekt er 9gram og minste tillateanslagsenergi på 100m er 2200 joule. Standard kaliber er 308Win, 30-06 eller 6,5×55.

Hvordan jakter man elg?

Man jakter vanligvis elg på 2 måter, den ene er at man sitter på post og venter, for eksempel ved marker eller steder som elgen besøker for å spise. 

Den andre måten er å bruke postlinjer med jegere og hunder. Hensikten er å få elgen til å blotte seg for noen av postene. Her igjen er det tre muligheter, det er bruk av løshund, der hunden sporer opp elgen og enten stiller den i en stålos der jeger må snike seg innpå losen for å skyte elgen, eller ganglos der hunden loser på elgen som beveger seg forhåpentligvis til noen av postene. Bruk av båndhund er når en driver går med hunden i bånd og sporer elg og prøver å drive den på postlinjen. Så kan også mennesker gå som å driver for å støkke/presse ut elg mot postlinjen.