Søk

Jakttider småvilt

jakttid småvilt

Jaktkalender 2022

Vi har laget en enkel oversikt over jakttider for haredyr, gnagere og rovdyr i Norge.

Jakttid Småvilt

Jakt på småvilt varierer ut i fra lokale forskrifter. Spesielt er det viktig å bemerke seg at jakt på gaupe kun er tillatt i områder hvor rovviltnemnden har fastsatt kvote eller tillatt kvotefri jakt på gaupe. Rovviltnemnden kan fastsette en kortere jakttid dersom særlige forhold tilsier det. 

  

Jakttider Rev

Lurer du på når det er lovlig å jakte rev? Jakttidene for rev gjelder kun for rødrev i Norge. Dette er en populær jakt som foregår i hele landet fra 15. juli til 15. april. Rasmus Boström har skrevet en rekke artikler om revjakt hvis du er interessert i å lære mer her.

 

Jakttid Røyskatt

Røyskatt jakttid er i hele landet fra 21. august til 15. mars. Fangst av røyskatt drives med kassefelle, vippefelle eller minkfelle. Det er også lov å bruke rottefelle til fangst av røyskatt.

 

Jakttid Grevling

Har du lyst til å dra på grevling jakt? Grevling kan jaktes i hele landet fra 21. august til 31. januar. Det er lov å bruke både hagle og rifle, og det drives også fangst av grevling med feller. Grevling kan jaktes med hund, men også gjennom posteringsjakt. Hvis du vite mer om grevlingsjakt kan vi anbefale å lese artiklene av Rasmus Boström her.

 

Jakttid Hare

Harejakt er en jaktform som passer godt for nye jegere. Jakta foregår ofte i samme terreng som skogsfugl, men også i fjellterreng. Jakttiden starter 10. september og varer helt frem til 28./29. februar. 

 

Jakttid Bever

Har du lyst til å dra på beverjakt? Bever kan jaktes i hele landet fra 01. september til 30. april. Det er derfor en ganske lang jaktsesong, men den beste tiden er når isen forsvinner på våren. De er veldig aktive om natta og man må derfor jakte tidlig på morgenen eller sent på natta. Er du interessert i å lese mer? Mer om beverjakt finner du her.

 

Jakttid Mår

Jaktidene for mår er fra 1. november til 15. mars. Det skjer primært med hund eller som sporingsjakt. Det kan være noe krevende å drive mårjakt med hund, men det kan være en veldig spennende jaktform. Frister det å prøve? Vi har samlet en artikkelserie om mårjakt:

Del 1: Mårjakt med hund

Del 2: Mårjakt med hund

 

Jakttid Ekorn

Ekornjakt starter 1. november og varer frem til 15. mars i hele landet. Tidligere ble det jaktet mye ekorn på grunn av pelsen, men i dag skytes det svært lite.