Søk

Jakttid Fugl

jakttid fugl

Jaktkalender 2022

Vi har laget en enkel oversikt over jakttider for fugl.

 

Last ned bilde her

Jakttid kråke

Kråkejakt starter 15. juli - 31. mars.

 

Jakttid gråtrost

Jakt på gråtrost er tillatt i hele landet fra 10. august - 23. desember.

 

Jakttid nøtteskrike

Jakttiden for nøtteskrike er mellom 10. august - 28. /29. februar.

 

Jakttid skjære

Jakt på skjære er lovlig mellom 10 august - 28. /29. februar.

 

Jakttid ravn

Ravn kan jaktes mellom 10. august - 28./29. februar. For Troms og Finnmark er det mellom 10. august - 15. mars.

 

Jakttid enkeltbekkasin

Enkeltbekkasin kan jaktes i hele landet fra 21. august til 31. oktober.

 

Jakttid rugde

Jakttiden for rugde gjelder i hele landet fra 10. september - 23. desember.

 

Jakttid ringdue

Ringdue kan jaktes over hele landet fra 21. august til 23. desember med unntak av i Troms og Finnmark fylke hvor arten er fredet.

Jakttid jerpe

Jerpe kan jaktes mellom 10. september og 23. desember.

 

Jakttid gråtrost

Jakttiden for gråtrost er mellom 10. september og 23. desember.

 

Jakttid storfugl

Stofugl kan du jakte i hele landet mellom 10. september og 23. desember. Det er samme jakttid for tiur(hann) og røy (hunn). 

 

Jakttid lirype

Jakttiden for lirype er mellom 10. september og 28./29. februar. Sesongen varer noe lengre (frem til 15. mars) i Troms og Finnmark fylke og Narvik og Evenes kommuner, samt den delen av Hamarøy kommune som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke.

 

Jakttid fjellrype

Jakt på fjellrype starter 10. september  og varer frem til 28./29. februar. Sesongen varer noe lengre (frem til 15. mars) i Troms og Finnmark fylke og Narvik og Evenes kommuner, samt den delen av Hamarøy kommune som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke.

 

Storskarv (Ungfugl med hvit buk i saltvannslokaliteter)

Fra 10. september til 09. november kan du jakte ungfugl med hvit buk i saltvannslokaliteter i Viken, Oslo, Vestfold og Telemark og Agder fylker.

Fra 01. oktober til 30. november er dette også tillatt i Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark fylker.

 

Storskarv 

Fra 10. august til 23. desember kan du jakte alle storskarv i ferskvannslokaliteter i Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland og Vestland fylker.

Toppskarv

Fra 01. oktober til 30. november kan du jakte toppskarv i  Troms og Finnmark og Nordland fylker, samt nord for Trondheimsfjorden i Trøndelag fylke.