Søk

Gaupejakt - del 2

Gaupejakt - del 2

Gaupejakt - jaktmetoder og utfordringer

Gaupejakt foregår oftest med hund eller med en person som følger spor. I begge tilfeller sitter ofte noen nøye plassert på post der hvor gaupa ofte har passert. Avhengig av hvor i landet man jakter så kan gaupejakt føre til utfordringer både for hunden og for den personen som følger spor. Sør i landet kan mangelen på snø gjøre gaupejakt vanskelig. Dersom man har hunder som er godt trent for gaupejakt så har man god sjans for å lykkes da hunden kan følge spor også når det er bart. I innlandet kan mengden snø også være avgjørende. Gaupa er ganske lett i vekt og har store poter, noe som gjør at den sjelden synker dypt i snøen. I områder med mye snø kan dette føre til at hunden eller personen som følger sjeldent kommer nærme nok, da de synker lettere og det er tyngre å gå. Hvis gaupa er lett (under 22kg) så flyter den lett over snøen og har en stor fordel mot både hund og mennesker. 

Gaupe

En gaupe har relativt liten lungekapasitet. Den kan gå hele dagen, men har ikke utholdenhet til å springe raskt lengre enn 1km. Om gaupa stopper opp så fronter den gjerne de som følger, og prøver å skremme hunden. Om den ikke lykkes med dette så blir det ofte los eller at gaupa klatrer opp i et tre. Vær forberedt på at gaupa er vanskelig å oppdage dersom den sitter i et tre, dette på tross av størrelsen. 

Det er sjeldent at gaupe over 20kg går opp i trer, disse tar heller kampen i terrenget. I bratt terreng så har gaupa en stor fordel, da den kan hoppe og klatre på områder der verken mennesker eller hund kommer til. I slike områder er det lurt å ha en som sitter på post som har oversikt over terrenget hvor det er vanskelig å komme til. 

Hunderaser som brukes ved gaupejakt

Man kan egentlig bruke de fleste hunderaser til gaupejakt (spets, støvere eller støtende hunder) så lenge de driver eller følger gaupa. Dersom man har en hund som stopper opp ved treet hvis gaupa har klatret opp i det så har man gode sjanser for å lykkes. Dersom hunden forlater treet så klatrer gaupa raskt ned igjen når hunden er ut av synet. Hvis hunden følger gaupa sakte (4-10km/h) så bruker det ofte å bli langsomme drev hvor det ender med at gaupa går i utilgjengelige områder. Dersom hunden loser på spor av gaupa før den har rukket å komme frem til der den ligger og sover, så bruker drevet å skje ganske rolig og rundt samme området. Da kan det bli veldig spennende. 

Dersom hunden er rask (14-25km/h) så går ofte drevet raskere og hunden stopper opp der hvor gaupa fronter eller der den går opp i treet. Hvis hunden ikke vekker gaupa, og samtidig løper raskt når gaupa er stått opp, så bruker det å resultere i at dyret stopper opp. For å ha en sjans til å lykkes når det er mye snø så anbefaler jeg denne typen av hund på gaupejakt. 

 

Lykke til på gaupejakt / Rasmus