Søk

Gåsjakt - arter og jaktformer

Gåsjakt - arter og jaktformer

GÅSJAKT

 

 

I Norge og Norden er det hovedsaklig jakt på Grågås, Kortnebbgås og Canadagås. Disse artene oppfører seg også ganske forskjellig, og er relativt lett å se forskjell på. Det er også forskjellige jaktmetoder men nødvendigvis ikke faste metoder på faste arter. De mest brukte jaktformene etter gjess er lokkejakt med bulvaner, kystjakt og posteringsjakt. Disse tre formene skal vi komme tilbake til.

ARTER

GRÅGÅS

Grågås er en kystfugl i enorm vekst, såkalt klimavinner. Grågjess har blitt jaktet på i Norge i lang tid. Hovedsaklig på kysten med kulevåpen, men også nå på innmark/dyrkamark med bulvaner og haglevåpen. Grågjessene trekker langs norskekysten og helt ned til Spania. Det er de trekkende gjessene som kommer først til Norge på høsten. Jakttiden er fra 10.August til 23.Desember. Men enkelte kommuner kan innføre tidligjakt som da kan starte i slutten av juli. Jakt på Grågjess har lange tradisjoner i Norge, og kystjakt er den mest utbredte jaktformen, men også posteringsjakt forekommer og nå de siste årene har lokkejakt med bulvaner blitt mer og mer populært.

KORTNEBBGÅS

Kortnebbgås er delt på to bestander, den ene som trekker mellom Grønland/Island og Storbritannia, og den som trekker over Skandinavia som kalles Svalbardbestanden. Det er denne vi i Norge jakter på når den trekker fra hekkeplassene på Svalbard og ned til overvintringsplassene mellom Danmark og Belgia på høsten. Kortnebbgåsbestanden har også vært i enorm vekst de siste 10-20 årene. Og Svalbardbestanden teller nå mellom 80.000-100.000 individer. Jakt på kortnebbgjessene forekommer nå mest som lokkejakt med bulvaner. Men enkelte foretrekker også her posteringsjakt.

KANADAGÅS

Kanadagåsa er opprinnelig en Nord-Amerikansk art som i begynnelsen av 1900-tallet ble innført i Europa. Den skandinaviske bestanden stammer fra utsett i Sverige på slutten av 1920 og i Norge i 1936. Nå er den oppført som svartelistet og uønsket i Norge, men likevel har den de samme jakttidene som andre gjess her. Lokkejakt med bulvaner er nå den mest effektive jaktformen på Kanadagjessene. Men også her foretrekker enkelte posteringsjakt.

JAKTFORMER

LOKKEJAKT MED BULVANER (LOKKEGJESS)

Dette er en tidkrevende jaktform, som trenger gode forberedelser og en del utstyr. Man starter somregel 3-4 dager før selve jaktdagen, da man kjører rundt og speider etter gjess. Finner man marker der det beiter et jaktbart antall gjess, bør disse markene kontrolleres minst en gang hver dag frem til den dagen det bestemmes at det skal jaktes. Her kan det være greit å ha flere marker med gjess å spille på. Blir det mindre og mindre gjess på en mark for hver dag er kanskje den mindre aktuell å jakte der enn om det blir mer og mer gjess for hver dag. Grunnprinsippet er, jo lengre gjessene sitter på en mark jo tryggere er de der, men også jo lengre de har sittet på en mark desto mindre mat er det igjen på denne marken og når mattilgangen er tom flytter de mark. Markene man skal jakte på må man selvfølgelig ha grunneiers jakttillatelse. Når jaktdag og mark er bestemt, starter fase to i forberedelsene. De forberedelsene kan starte når gjessene har forlatt marken der det skal jaktes kvelden før selve jaktdagen. Da setter man ut bulvanene(lokkegjessene) og ordner og kamuflerer skjulested. Hvordan lokkegjessene skal stå ute på marken er det nesten like mange meninger om som jegere, men det som er verdt å merke seg er at gjessene liker helst å lande mot vinden. Så det er en fordel å sette lokkegjessene slik at gjessene vil lande inn mot skjulestedet. Men her kommer også skyte vinkler og sikkerhetsavstander inn. Skjulestedet er oftest en blind(kamuflasjeseng) som man ligger skjult i utpå marken. Det er også mulig og lage skjulesteder i grøfter og i skogkanter rundt marken. Men man ser oftes at gjessene finner mer trygghet i å lande utpå marker der det er mer åpent og oversiktlig. Skjulestedene må kamuleres, samme om det er en blind eller i en grøft og de kamufleres med det samme vegetasjon og farge som er rundt skjulestedet. Det beste skjulestedet er det man ikke ser. Så kommer selve jaktdagen, og den starter når nattemørket slipper taket. De første gjessene kan komme når det er så mørkt at man nesten ikke ser de. Og så er det og ta skuddsjansene når de kommer. På denne jaktformen benytter kun hagle, og oftest kaliber 12 med haglestørrelse US #2 #3 og #4.

KYSTJAKT

Dette er en jaktform som krever mye av både jeger og utstyr, og er en tradisjonsrik jakt langs stort sett hele Norgeskysten. Her sniker man seg så nærme som mulig på gjess som beiter/hviler på holmer, skjær, i fjæra eller på marker. Gjessene har et godt syn og de er vanskelig å snike seg inn på. Ofte må man ta skudd fra lange distanser. Her kommer godt utstyr inn. Ønsket treffpunkt på gjessene er max 5cm i diameter, så skudd på lengre hold kreves ei godt innskudd rifle. Gjerne også en avstandsmåler og en bipod for å øke sjansene ytterligere. Det kreves også god kjennskap til egen riflekikkert, enten i form av antall klikk for å justere treffpunkt fra f.eks. 100m til 200m. Eller et ballistisk tårn som er skutt inn på forhånd på f.eks.. 100m-150m-200m og 300m. Da med en evt. Avstandsmåler kan man finne nøyaktig avstand fra skytter til fugl og deretter justere/klikke riflekikkerten til riktig treffpunkt ifh. avstanden. Det er ikke dermed sakt at man treffer likevel. Vind har en betydning også, mere vind vanskeligere skudd. Også kommer skytterens forutsetninger, som å ligge i ro, ha god støtte og ett godt avtrekk. Klaffer disse forutsetningene er sjansen for å skyte seg ei gås eller flere tilstede. På denne jaktformen så bruker man som nevnt tidligere rifle. Kaliber som oftest brukes er standard kalibrene 6,5x55, 308 og 30-06. men også de litt mer spesifikke kaliber som f.eks. 22-250 og 6,5CM er godt egnet for denne jaktformen. Også er min anbefaling bruk ekspanderende ammunisjon, ikke helmantel. Det pga. Skadeskytingsrisiko, dvs. Om man ikke treffer helt der man skal, er sjansen større for at fuglen blir på stedet ved bruk av ekspanderende ammunisjon kontra helmantel ammunisjon. En skadeskutt fugl som kommer seg på vingene kan dra langt.

For de som ikke har prøvd denne jaktformen - det anbefales. En krevende, men utrolig spennende jaktform.

POSTERINGSJAKT

Denne jaktformen er den som det kreves minst resurser og utstyr av jegeren. Her trenger man egentlig kun ei hagle og skudd. Samt grunneiers tillatelse der man tenker jakte. Jaktformen går ut på å finne seg en egnet plass på trekkruten til gjessene mellom hvileplass og beiteplass. Det man må tenke på da er at det må være en plass der gjessene ofte kommer flyvende lavt i terrenget. Så er det egentlig bare å gjemme seg/kamuflere seg godt, og vente til gjessene enten skal på beite eller tilbake til hvileplassen.

Mvh

Jon Anders